Privacy en Cookie statement Lijn 10

Laatst gewijzigd: 21 april 2020

 1. INLEIDING

 In dit privacy statement beschrijft Lijn 10 welke persoonsgegevens Lijn 10 van u verzamelt, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe er met deze persoonsgegevens worden omgegaan, en welke mogelijkheden u in dit kader heeft. Tevens wordt beschreven hoe het cookie beleid is dat Lijn 10 hanteert.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

 2.1 Persoonsgegevens

2.2.1. Contactformulieren en e-mail

Lijn 10 heeft een website die benaderd kan worden via de volgende URL: https://www.lijn-10.nl. In de tekst wordt hiernaar gerefereerd als ‘de website van Lijn 10’. De website van Lijn 10 maakt gebruik van een beveiligde verbinding door middel van HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS). Bij gebruik van HTTPS wordt de data die wordt verstuurd versleuteld.

Lijn 10 ontvangt uw persoonsgegevens die u invult in het contactformulier[1] of het contactformulier om een brochure op te vragen. In beide contactformulieren is een zogenoemde checkbox opgenomen, waarmee u bij aanvinken aangeeft dat u akkoord gaat met dit privacy statement document. Bij invullen van de contactformulieren ontvangt Lijn 10 de volgende persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens: Eén of meer voor- en achternamen, één of meer woonplaatsen
 2. Communicatiegegevens: e-mailadres, telefoonnummer

Daarnaast kan Lijn 10 uw persoonsgegevens hebben ontvangen doordat u een mail stuurt naar info@lijn-10.nl. Bij het versturen van een door u gestuurde e-mail worden de persoonsgegevens verstuurd die u in de e-mail naar info@lijn-10.nl heeft vermeld. Bij telefonisch contact worden eveneens onder punt 1 en 2 genoemde gegevens uitgewisseld.

2.2.2. Beeldmateriaal

Als fotograaf maakt Lijn 10 foto’s waarop personen, al dan niet de klant(en) zelf, afgebeeld kunnen zijn. Dit beeldmateriaal is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Lijn 10.  Bij bijvoorbeeld bruidsfotografie is het mogelijk dat er sprake is van niet in opdracht gemaakte portretten, aangezien er personen anders dan de klant(en) afgebeeld kunnen zijn. Indien Lijn 10 foto’s met identificeerbare personen (al dan niet ‘op de achtergrond’) voor promotie doeleinden wil gebruiken zal, tegen evenredige inspanning, getracht worden toestemming te verkrijgen van de desbetreffende personen voor gebruik van de foto met promotie als doel. Indien niet tegen evenredige inspanning toestemming kan worden verkregen, dan zullen altijd de belangen van de afgebeelde personen in acht worden genomen.

2.2 Doeleinden

Lijn 10 verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om met naam en toenaam contact te kunnen opnemen via e-mail en/of telefoon.
 2. Om gebruikersrechten en inloggegevens toe te kunnen schrijven en communiceren aan klanten die toegang krijgen tot een afgeschermd deel van de website waartoe met de verstreken inloggegevens kan worden ingelogd.
 3. Beeldmateriaal wordt verzameld aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Lijn 10. Beeldmateriaal kan eveneens gebruikt worden voor promotie doeleinden, waarop hetgeen beschreven in paragraaf 2.2.2 van toepassing is.

2.3 Verwerkingsgronden

De verwerking van uw persoonsgegevens door Lijn 10 is noodzakelijk in het kader van persoonlijke communicatie en, indien van toepassing, toegang te geven tot een afgeschermd deel van de website. Beeldmateriaal wordt verzameld aangezien dit primair noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Lijn 10.

 

 1. COOKIES

De website van Lijn 10 maakt gebruik van functionele cookies. Door middel van analytische cookies krijgt Lijn 10 inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken, en wordt inzicht verkregen in de demografische gegevens van de bezoekers. Om de tracking cookies te analyseren wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, waarbij de data wordt geanonimiseerd. Gegevensdeling met Google vindt niet plaats. Gegevens voor advertentiefuncties worden eveneens niet verzamelt. De bewaartermijn van de cookies bedraagt 1 maand.

De meeste browsers accepteren standaard de cookies en geven u de mogelijkheid om cookies uit te zetten en te verwijderen. Mocht u dit doen, dan kan Lijn 10 geen goede werking van de website (blijven) garanderen.

 

 1. MET WIE WORDEN DE GEGEVENS GEDEELD?

De website van Lijn 10 wordt gehost door Vevida B.V. In haar Algemene Voorwaarden heeft Vevida een verwerkingsovereenkomst opgenomen, waarin duidelijke afspraken staan beschreven omtrent de Wet beschermingspersoonsgegevens (Wbp). Back-ups van de website van Lijn 10 worden geplaatst op de server van genoemd hosting bedrijf.

Voor gebruik van Google Analytics (zie hoofdstuk 3) heeft Lijn 10 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Lijn 10 maakt gebruik van Outlook uit Microsoft Office 365 als e-maildienst. Het privacy beleid van Microsoft is na te lezen via https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Lijn 10 maakt gebruik van WeTransfer om beeldmateriaal naar de opdrachtgever te versturen. Om de data via deze weg te versturen wordt gebruik gemaakt van een door de klant opgegeven e-mailadres. Overige NAW-gegevens worden niet uitgewisseld met WeTransfer. Het privacy- en cookiebeleid van WeTransfer is na te lezen via https://wetransfer.com/legal/privacy.

In het geval van een album zal Lijn 10 beeldmateriaal versturen naar een bedrijf dat dit album zal printen en inbinden. Naar wens van de klant zullen enkele NAW- persoonsgegevens meegestuurd worden. Met deze bedrijven wordt akkoord gegaan met hun privacyverklaring of wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

De boekhouding van Lijn 10 wordt uitgevoerd door Hombergen Adviesgroep. Hiertoe heeft Lijn 10 een verwerkingsovereenkomst afgesloten met dit boekhoudkantoor.

 

 1. DATA OPSLAG EN BEWAARTERMIJNEN

5.1 Opslag communicatie gegevens

Communicatie met Lijn 10 verloopt via e-mail nadat u één van de eerder genoemde contactformulieren hebt ingevuld, of direct hebt gemaild naar het e-mailadres van Lijn 10. De in de contactformulieren ingevulde gegevens worden direct doorgestuurd naar het e-mailadres van Lijn 10 (info@lijn-10.nl) en niet opgeslagen in de database van de website van Lijn 10. Een andere wijze van communicatie is via de telefoon. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

In het kader van informeren, een aanvraag, (administratieve, financiële) verwerking en/of uitvoering van een opdracht kan communicatie via e-mail (en telefoon) plaatsvinden.

5.2 Opslag communicatie gegevens in het kader van promotie doeleinden

Communicatie via e-mail kan ook plaatsvinden om kort te sluiten voor welke foto’s een klant, of één of meerdere identificeerbare personen op de foto(‘s), toestemming geeft /geven om deze voor promotiedoeleinden te gebruiken. Hiervoor hanteert Lijn 10 geen termijn waarop communicatie kan plaatsvinden, aangezien na verloop van tijd kan blijken dat Lijn 10 bepaalde foto’s voor promotie doeleinden wil gebruiken. Lijn 10 zal e-mailgegevens nooit gebruiken voor andere dan de zojuist beschreven doeleinden, bijvoorbeeld in het kader van e-mailmarketing, het versturen van nieuwsbrieven zonder dat u hebt aangegeven deze nieuwsbrieven te willen ontvangen, etc. Na afronding van een opdracht past Lijn 10 e-mail archivering toe.

5.3 Data opslag van beeldmateriaal

De door Lijn 10 gemaakte foto’s worden opgeslagen op een (externe) harde schijf. Dit geldt ook voor back-ups van facturen. In het geval van opslaan op een NAS (Network Attached Storage) vindt beveiliging plaats door toepassing van gebruikersnaam en wachtwoord. Lijn 10 maakt geen gebruik van data opslag bij een Cloud-dienst.

Afhankelijk van het type opdracht levert Lijn 10 u foto’s aan op een USB-stick. Tot het moment van overdracht draagt Lijn 10 zorg voor het zorgvuldig omgaan en het voorkomen van diefstal van deze USB-stick. Deze verantwoordelijkheid wordt bij overdracht van de stick naar u als klant overgedragen. Deze alinea is ook van toepassing op drukwerk dat wordt overgedragen aan een klant (bijvoorbeeld albums).

 

 1. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Lijn 10 is een eenmansbedrijf. Dit betekent dat binnen Lijn 10 enkel en alleen de eigenaresse, toegang heeft tot de verstrekte persoonsgegevens, tenzij onder hoofdstuk 4 beschreven zaken van toepassing zijn.

Lijn 10 plaats nooit beeldmateriaal op de website en gebruikt nooit beeldmateriaal voor promotie doeleinden, zonder hiervoor – tegen evenredige inspanning – explicitiet toestemming te vragen aan de desbetreffende klant(en) en andere niet in opdracht gefotografeerden (zie paragraaf 2.2.2.).

Op de website kan Lijn 10 beeldmateriaal plaatsen, waartoe een klant toegang heeft nadat deze inloggegevens heeft verkregen. Dit betekent dat anderen, die niet beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord, geen toegang hebben tot dit deel van de website. De website is voorzien van een HTTPS-verbinding (zie ook paragraaf 2.2.1).

Lijn 10 doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en hier zo secuur als mogelijk mee om te gaan. Beveiliging van de website geschied door middel van een HTTPS-verbinding waarmee gegevens versleuteld worden verstuurd. Echter, geen enkele beveiligingsmaatregel is volledig veilig en daarom kunnen wij de beveiliging van uw persoonsgegevens niet garanderen.

 

 1. WIJZIGING VAN HET PRIVACY-BELEID

Lijn 10 kan het privacy statement wijzigen. De privacy statement, voorzien van de datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden, is ten alle tijde inzichtelijk via de website.

 

 1. INZAGE EN WIJZIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Lijn 10 biedt u te allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens. Hiertoe kunt u altijd contact opnemen met Lijn 10 en een verzoek indienen tot inzage van uw gegevens, al dan niet met het verzoek tot wijziging of verwijdering van deze gegevens. De contactgegevens van Lijn 10 kunt u terugvinden op de website van Lijn 10.

 

 

[1] https://www.lijn-10.nl/contact-lijn10-zuidhorn/