Voorwaarden

Kennismakingsgesprek

Bij de boeking van bruidswerk en bruidsfotografie vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gratis info- en kennismakingsgesprek worden jullie wensen besproken en wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn. De mogelijkheden hangen bijvoorbeeld af van het seizoen en de inkoopprijs van de bloemen. Op basis van het gesprek wordt een vrijblijvende offerte opgesteld. Een offerte wordt dan ook uitsluitend verstrekt nadat dat er sprake is geweest van persoonlijk contact

Reiskosten

Ik ben woonachtig  in Zuidhorn (provincie Groningen). Voor de overige opdrachten buiten gemeente Zuidhorn geldt een tarief van € 0,28 per km.

Preview

Om jullie een preview te geven van hoe de foto’s zijn geworden wordt jullie via WeTransfer een aantal foto’s (max. 3) toegestuurd, die zijn voorzien van een Lijn 10 watermerk. Het is toegestaan deze foto’s – met Lijn 10 watermerk – online (social media, sites, etc.) te publiceren.

Copyright

Het is niet toegestaan om foto’s zonder Lijn 10 watermerk online te plaatsen, op welk platform (social media, sites, etc.) dan ook, zonder hierover contact op te nemen met Lijn 10. Tevens is het niet toegestaan foto’s op wat voor manier dan ook (bv. resolutie, bijsnijden, bewerken) door Lijn 10 gemaakte foto’s zelf aan te passen.

Levertijd

De foto’s worden optimaal en nauwkeurig bewerkt. Voor de foto’s gelden daarom de volgende termijnen van oplevering; fotoshoot: Gemiddeld 14 dagen (na betaling) Bruidsfotografie: gemiddeld 2 maanden.

Betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden

Fotoshoot

Bij een boeking van een fotoshoot ontvangt u een factuur per e-mail die binnen een termijn van 7 dagen betaald dient te worden. Na betaling worden de foto’s bewerkt en na gemiddeld 14 dagen toegezonden via WeTransfer. Lijn 10 hanteert voor een fotoshoot reserveringskosten welke gelijk zijn aan 25% van het factuur bedrag. Voor deze reserveringskosten ontvangt u een aparte factuur, die voorafgaand aan de fotoshoot betaald dient te zijn en uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de fotoshoot.
Annulering binnen een termijn van 24 uur voorafgaand aan de fotoshoot is niet mogelijk. Bij niet tijdige annulering wordt het volledige factuurbedrag (incl. reserveringskosten) in rekening gebracht.

Bruidswerk

Het is niet mogelijk om veranderingen (bv. bloemsoort, kleur, aantal, etc.) in de samenstelling van het bruidswerk door te voeren binnen een termijn van 7 dagen voor de datum van de bruiloft.

Het is niet mogelijk een boeking voor bruidswerk te doen binnen een termijn van 7 dagen voorafgaand aan de datum van de bruiloft.

Voor bruidswerk geldt een aanbetaling. Deze aanbetaling bedraagt 25% van het totaal bedrag. De aanbetalingsfactuur wordt per e-mail toegezonden. Nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan wordt de optie op jullie bruidswerk omgezet in een definitieve boeking. Wanneer de bestelling – om wat voor reden dan ook – binnen 7 dagen voorafgaand aan de datum van de bruiloft wordt geannuleerd, wordt het bedrag van de aanbetaling niet door Lijn 10 gerestitueerd. Annulering binnen een termijn van 5 dagen voorafgaand aan de datum van de bruiloft is niet mogelijk. Bij niet tijdige annulering wordt het volledige, op de factuur vermelde, bedrag in rekening gebracht.

Bestandsformaat en kleurprofiel

De foto’s worden verstuurd als 8-bit JPEG-bestand met sRGB kleurprofiel en hoge beeldresolutie. Het kleurprofiel sRGB is een profiel dat op bijna elk apparaat goed wordt weergegeven. Bestanden met RAW-formaat worden nooit verstrekt aan de klant.

Promotiedoeleinden

Lijn 10 behoudt zich het recht voor om de foto’s te gebruiken voor Lijn 10 promotiedoeleinden (bv. website, blog, social media en/of drukwerk).
Ten alle tijde zal met de klant worden besproken welke foto’s wel/niet voor dit doeleinde gebruikt mogen worden.

Lijn 10 behoudt zich het recht voor tarieven en voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. Een in een offerte opgemaakte prijs blijft ongewijzigd.